หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ปลาหลีฮื้อ 5 ตัวทองทรายฐานแก้ว 6 นิ้ว

ปลา เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบรูณ์ หากมีปลาตั้งไว้ในบ้านก็จะเสริมในเรื่องการมีกินมีใช้  Read more

ปกติ890  ฿ ลดเหลือ 580 ฿